Tysk Jagttegn

Tysk Jagttegn

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Tysk Jagttegn

Det tyske jagttegn bliver i Tyskland betegnet som et naturens studentereksamen. Der lægges således stor vægt på, at kursisterne opnår en meget stor og alsidig viden om de biologiske forhold, der knytter sig til jagten i Tyskland.
Den teoretiske del fylder derfor meget i erhvervelsen af det tyske jagttegn. Uanset i hvilken delstat det tyske jagttegn er taget, er det gældende for hele Tyskland og også anerkendt i mange andre lande. Men det siger lidt om prøvens sværhedsgraden når dumpeprocenten i gennemsnit ligger på næste 20 %.

Tysk Jagttegn Tysk Jagttegn
Tysk Jagttegn Tysk Jagttegn

Tysk Jagttegn

Det tyske jagttegn udstedes af de lokale myndigheder ( Unteren Jagdbehörde) i de enkelte delstater, men forskellige forudsætninger skal være opfyldte.
For det første skal man naturligvis have bestået jagtprøven efter en grundig undervisning. I de fleste delstater er det 60 timers teori, men også 60 timers praktisk øvelse. Her er skydning en vigtig del, og til skydeprøven stilles der krav om en høj grad af træffere både med haglbøsse og riffel. For at erhverve det tyske jagttegn skal man desuden bestå både en skriftlig og en mundtlig prøve.
Derudover er det pligt at have en jagtansvarsforsikring, som både dækker materielle skader og personskader. Det tyske jagttegn kræver desuden, at man ifølge våbenloven kan godkendes til at have våben. Endelig forudsættes det, at man er fyldt 18 år. Det er dog muligt at tage det tyske jagttegn allerede som 16 årig, men så indebærer det en række indskrænkninger, ind til man er fyldt 18.
Det tyske jagttegn kan gælde for 14 dage eller for et eller flere år. For danskere, der ønsker et tysk jagttegn kan det ligeledes erhverves for enten 14 dage eller ét år. ( se herom andetsteds ). Det er vigtig at vide, at man med det tyske jagttegn ikke er berettiget til at gå på jagt i Tyskland med mindre man selv råder over et areal på mindst 75 ha ( Eigenjagd ). Ejere af mindre arealer må slutte sig sammen i jagtselskaber for at opnå en tilstrækkelig arealstørrelse.

Tysk Jagttegn
Tysk Jagttegn | tysk-jagttegn.dk
Tysk Jagttegn
Tysk Jagttegn | tysk-jagttegn.dk
Tysk Jagttegn
Tysk Jagttegn | tysk-jagttegn.dk