Jagt i Tyskland - vildsvin

Jagt i Tyskland - vildsvin

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Jagt i Tyskland - vildsvin

Vildsvinet er overordentlig almindeligt i Tyskland, og altid været et eftertragtet jagtbytte. Hvert år rejser mange danske jægere på jagt i Tyskland for at gå på jagt efter vildsvin. Der skydes hvert år omkring 800.000 vildsvin under jagt i Tyskland, og dyret repræsenterer hermed en vigtig fødekilde for de tyske jægere. Alene i Schleswig – Holsten nedlægges der omkring 20.000 vildsvin, lidt forskelligt fra år til år. Men bl.a. i takt med landbrugets øgede dyrkning af majs stiger antallet af dyr, idet det giver fremragende livsbetingelser både som føde men også som dækning i en stor del af året.

Jagt i Tyskland - vildsvin Jagt i Tyskland - vildsvin
Jagt i Tyskland - vildsvin Jagt i Tyskland - vildsvin

Jagt i Tyskland - vildsvin

Der gemmer sig mange traditioner bag denne form for jagt i Tyskland. Vildsvinene jages enten på store bevægelsesjagter, hvor drivere med hunde jager svinene mod skytter, der står strategisk placeret, og som nedlægger dyrene, der kommer for. Eller de jages som anstandsjagt, hvor jægeren fra en Hochsitz ved vildsvinenes ædepladser skyder dyrene, når de kommer for at æde. Denne form for jagt i Tyskland foregår især om aftenen, når dyrene er mest aktive, men samtidig er det en udfordring for jægeren, at det er ved begrænset lys. Vildsvinejagt i Tyskland har derfor lang tradition for, at den foregår i tiden omkring fuldmåne, hvor aften- og nattelyset er kraftigt. Specielt de kolde snerige vintermåneder, hvor vildsvinene er lette at se som mørke silhuetter mod den hvide sne, er gode for jagt på vildsvin i Tyskland.
Udbredelsen af afrikansk svinepest ( ASP ) i Europa har også haft indflydelse på jagten på vildsvin i Tyskland. Endnu er der ikke tilfælde af ASP i Tyskland, men i nabolandet Belgien er der udbrud af sygdommen. Da sygdomme kan smitte ved at dyrene berører hinanden, har man i flere delstater øget jagttrykket for at formindske bestanden. Hidtil har det ved jagt i Tyskland på vildsvin været forbudt at bruge kunstigt lys. Men i mange delstater har man lempet dette forbud, så det nu er tilladt at bruge kunstigt lys, der dog ikke må være monteret på riflen. Man håber hermed, at lette jagten, så bestanden reduceres. Jagt på vildsvin i Tyskland giver danske jægere en helt speciel mulighed for en jagtoplevelse, der ikke gives i Danmark

Jagt i Tyskland - vildsvin
Jagt i Tyskland - vildsvin | tysk-jagttegn.dk
Jagt i Tyskland - vildsvin
Jagt i Tyskland - vildsvin | tysk-jagttegn.dk
Jagt i Tyskland - vildsvin
Jagt i Tyskland - vildsvin | tysk-jagttegn.dk