Jagt i Tyskland

Jagt i Tyskland

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Jagt i Tyskland

Overvejer du at gå på jagt i Tyskland er der flere ting, du skal være opmærksom på. Jagtretten er organiseret anderledes, end vi kender det I Danmark. For at gå på jagt i Tyskland på egen jord, kræver det, at ejeren har mindst 75 ha. Det har traditionelt betydet, at de fleste landmænd ikke har kunnet råde over egen jagt, da landbrugene ofte havde et mindre areal. I praksis har det for tysk jagt betydet, at landmændene har slået sig sammen i jagtforeninger, en ( Hegering ). Herved er arealet kommet over de 75 ha. , men også betydet, at den enkelte jordbesidder er afhængig af de andre i landsbyen og ikke kan bestemme over sin egen jagt. Derfor arrangeres jagt i Tyskland ofte, som fællesjagter for alle medlemmer af en Hegering.

Jagt i Tyskland Jagt i Tyskland
Jagt i Tyskland Jagt i Tyskland

Jagt i Tyskland

Samtidig er det ikke muligt for den enkelte at afholde sig fra, at der bliver gået på jagt på hans jord, da det i lov om jagt i Tyskland står skrevet, at der skal jages på alle arealer. Hvid du vil på jagt i Tyskland må du derfor enten have kontakt til en lokal Hegering eller en jordbesidder med mere end 75 ha. Jagt i Tyskland kan også finde sted på offentlige arealer, som udlejes til jagt. Det er typisk store skovområder, der deles op i mindre stykker og udlejes til interesserede jagtkonsortier. På samme måde udbydes store private arealer til jagt i Tyskland. Det er oftest områder, der giver rig mulighed for jagt på mange forskellige vildtarter. Hvis man lejer jagt i Tyskland, er der flere forskellige ting, man skal være opmærksom på. F.eks. er der specielle regler for, hvordan man omgås vildtskader i de forskellige delstater. Men som hovedregel er det jagtlejeren, der skal betale for skaderne, der nogle steder kan være ret omfattende, især i områder med landbrug og mange vildsvin. Men også i skovområder med store hjortebestande, der kan ødelægge bevoksninger ved skrælninger og afbidning af nye skud. Ligeledes er det jagtlejeren, der skal fjerne påkørt vildt og udstede en blanket til bilens fører til brug over for forsikringsselskabet. En eftersøgning af påkørt men ikke dødt vildt påhviler også jagtlejeren. At leje jagt i Tyskland kræver således, at man undersøger forholdene i lejekontrakten grundigt i hvert enkelt tilfælde, så der ikke kommer ubehagelige overvejelser, men bliver en fornøjelse at gå på jagt i Tyskland.

Jagt i Tyskland
Jagt i Tyskland | tysk-jagttegn.dk
Jagt i Tyskland
Jagt i Tyskland | tysk-jagttegn.dk
Jagt i Tyskland
Jagt i Tyskland | tysk-jagttegn.dk