Tysk jagtlov

Tysk jagtlov

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Tysk jagtlov

Jagten i Tyskland er reguleret gennem den tyske jagtlov ( Bundesjagdgesetz ). Heri beskrives overordnet reglerne for jagt i Tyskland. Loven kan føres helt tilbage til før 2. Verdenskrig, og det blev i 1934 besluttet, at den skulle gælde for hele Tyskland. Men da Tyskland er et stort og forskelligartet land, har hver enkelt delstat desuden sin egen jagtlovgivning, som regulerer jagten lokalt.
Det er værd at bemærke, at hvis man som dansker vil på jagt i Tyskland, er det ikke nok at kigge på den overordnede tyske jagtlov, men også på jagtloven for de enkelte delstater. F.eks. Schleswig-Holsten: Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein).

Tysk jagtlov Tysk jagtlov
Tysk jagtlov Tysk jagtlov

Tysk jagtlov

Ud over reglerne for jagttegn og retten til at forpagte jagtarealer skal man være opmærksom på, at tysk jagtlov også omhandler begrebet ” vildtskader”. Det er et begreb, som man i Danmark ikke tænker så meget på, men som i Tyskland er et vigtigt tema. Det er i langt de fleste tilfælde jagtlejeren, der ifølge den tyske jagtlov er forpligtet til at betale erstatning til ejeren af de arealer, der er blevet beskadiget. Det gælder både skov- og markarealer. Skaderne kan være meget omfattende, da Tyskland rummer store bestande af såvel hjorte som vildsvin.
Spørgsmålet om erstatningspligten og dens størrelse bør derfor være en del af jagtlejekontrakten, så man ikke bagefter får ubehagelige overraskelser. Ligeledes bør man være opmærksom på, at det ifølge tysk jagtlov ikke er ejeren af jorden, men den der har lejet jagten, der er ansvarlig for, at dyr der er impliceret i trafikulykker bliver fjernet fra vejene. Hvis dyret ikke er dødt er det ligeledes jagtlejeren, der skal sørge for at dyret eftersøges og aflives. For at få dækket udgifter ved sit forsikringsselskab skal den uheldige trafikant desuden have udleveret en attest fra jagtlejeren, der dokumenterer ulykken og skadens omfang. Den tyske jagtlov er på mange måder væsentligt forskellig fra den danske, hvilket bøt tages i betragtning, hvis man ønsker at forpagt revir i Tyskland.

Tysk jagtlov
Tysk jagtlov | tysk-jagttegn.dk
Tysk jagtlov
Tysk jagtlov | tysk-jagttegn.dk
Tysk jagtlov
Tysk jagtlov | tysk-jagttegn.dk