Tyske jagtblade

Tyske jagtblade

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Tyske jagtblade

Selv om internettet tager mere og mere over, er der en lang og stadig levende tradition for udgivelse af tyske jagtblade.
Bladene eller tidsskrifterne udgives enten af jagtorganisationerne i de enkelte delstater, eller af forlag, der har specialiseret sig i udgivelse af tyske jagtblade. Et eksempel på udgivelsen af et tysk jagtblad er bladet : ”Jäger i Schleswig – Holstein”, der udgives af Landesjagdverband Schleswig-Holstein ( LJV ). Bladet udsendes til foreningens medlemmer, men kan også købes i abonnement såvel i Tyskland som f.eks. i Danmark. Dette tyske jagtblad er aktuel med, hvad der sker på jagtområdet lige på den anden side den dansk – tyske grænse.

Tyske jagtblade Tyske jagtblade
Tyske jagtblade Tyske jagtblade

Tyske jagtblade

Herudover er der annoncer for jagtudstyr, biler, udlejning af jagt, salg af jagthunde og i det hele taget alt, hvad der har med jagt at gøre.
Andre tyske jagtblade dækker et større geografisk område idet jagtorganisationerne i flere tyske delstater er gået sammen om at udgive deres jagtblade. Det gælder således de tidligere østlige delstater, men i storbyer som Hamborg udgiver man sit eget tyske jagtblad, da jagtforeningen her har så mange medlemmer.
Det er fine tidsskrifter med masser af oplysninger om jagten ikke kun i delstaten, men om jagt og vildt i hele Tyskland. Ofte krydret med beretninger om jagtoplevelser i andre lande. De private forlag, der udgiver tyske jagtblade, er så store, at de har mulighed for, at variere bladene, så de både af navn og indhold repræsenterer forskellige temaer. Det nok største er dækkende for hele Tyskland og indeholder artikler om alle facetter af det at gå på jagt. Desuden en lang række nyttige oplysninger om jagttider, fredninger, redegørelser for nye lovbestemmelser os. osv..
Et andet tysk jagtblad har et stort indhold af artikler om jagthunde, som er en vigtig del af den tyske jagtkultur. Fælles for næsten alle de tyske jagtblade er, at artikler og oplysninger om jagt på vildsvin udgør en stor del af indholdet. Vildsvin er et kæmpetema i tysk jagt og en af de jagtformer, der er allermest udbredt. Det er da også denne jagt, der i høj grad trækker danske jægere til, at komme på jagt i Tyskland.
De tyske jagtblade rummer således en stor rigdom af viden om alle disse emner, og vil i høj grad være interessant læsning for danske jægere. For selv om jagtkulturen på nogle måder er forskellig fra den danske er der utrolig meget at lære gennem læsning af de tyske jagtblade.

Tyske jagtblade
Tyske jagtblade | tysk-jagttegn.dk
Tyske jagtblade
Tyske jagtblade | tysk-jagttegn.dk
Tyske jagtblade
Tyske jagtblade | tysk-jagttegn.dk