Tyske jagttider

Tyske jagttider

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Tyske jagttider

Når man går på jagt i Tyskland gælder andre regler for tyske jagttider end jagttider i Danmark.
Som udgangspunkt er alle dyr fredede, hvis de ikke er tildelt en tysk jagttid. Det er myndighederne i de forskellige tyske delstater, der beslutter, hvilke arter der må jages og hvornår. Derfor skal man være opmærksom på, at de tyske jagttider er forskellige alt efter, hvor man ønsker at gå på jagt.

Tyske jagttider Tyske jagttider
Tyske jagttider Tyske jagttider

Tyske jagttider

Tyskland er et stort og geografisk meget varieret land, hvilket naturligvis har indflydelse på dyrenes levevilkår, og derfor giver forskelle i de tyske jagttider fra delstat til delstat.
De tyske jagttider ændrer sig fra måned til måned i delstaterne. Det bedste er på www at finde : Jagdzeiten und Schonzeiten for den delstat, hvor man skal på jagt. Så undgår man at gøre noget forkert og blot finde generelle oplysninger om tyske jagttider. Der er mange forskelle på de danske og tyske jagttider. F.eks. starter jagten i Schleswig – Holsten på råbuk allerede den 1. maj og fortsætter året ud. Samtidig har man genindført jagttid på smalrå i maj måned. Den blev for nogle år siden afskaffet for at undgå forveksling med drægtig rå eller rå med lam. Skydes der for få hundyr ? På den måde søger man at tilpasse de tyske jagttider til lokale forhold.
De tyske jagttider indeholder en lang række særregler og begrænsninger. Fra delstat til delstat og fra art til art er der lokale regler og bestemmelser, der nøje er beskrevet i de tyske jagttider. Ved Vadehavet er der regler for at beskytte digerne, i områder med mange vildsvin er der specielle regler for hvilke aldersgrupper, der må skydes, specielle regler for at undgå vildskader osv..
Den afrikanske svinepest har også haft sin indflydelse på de tyske jagttider, idet fredninger af hunvildsvin flere steder er lempet i bekæmpelse af sygdommen.
Hvis man skal på jagt i Tyskland er det derfor vigtigt i forvejen at informere sig om lokale bestemmelser i de tyske jagttider.

Tyske jagttider
Tyske jagttider | tysk-jagttegn.dk
Tyske jagttider
Tyske jagttider | tysk-jagttegn.dk
Tyske jagttider
Tyske jagttider | tysk-jagttegn.dk