Vildtulykker i Tyskland

Vildtulykker i Tyskland

Velkommen til tysk-jagttegn.dk


Vildtulykker i Tyskland

Antallet af vildtulykker i Tyskland er særdeles højt. Således skete der i 2017 ifølge de tyske forsikringsselskaber 275 000 ulykker på de tyske veje, hvor vildt var involveret.
Disse tyske vildtulykker løb op i skader til en værdi af omkring 744 millioner euro.
Alene lige syd for den dansk-tyske grænse i Schleswig-Holsten sker der hvert år ca. 15000 vildtulykker ofte med store skader til følge.

Vildtulykker i Tyskland Vildtulykker i Tyskland
Vildtulykker i Tyskland Vildtulykker i Tyskland

Vildtulykker i Tyskland

Vildtulykkerne i Tyskland sker langs alle typer af veje, men især vejstrækninger med skov, er særligt udsatte. På de allerfarligste strækninger, er der ofte opsat specielle advarselsskilte, der fortæller, at en vildtveksel går over vejen. Det er ofte tilfældet, hvor det drejer sig om dådyr, som på grund af deres størrelse kan give voldsomme skader på bilen og alvorlige personskader.
I et forsøg på at få et overblik over omfanget af vildtulykker i Tyskland oprettede man i Schleswig-Holsten i 2010 et register over trafikdræbte dyr ( Tierfund-Kataster ) TFK. Registeret er faldet så godt ud, at det i 2016 er blevet indført i hele Tyskland, så der i dag er tegnet et godt billede af omfanget af vildtulykker i hele Tyskland.
Samtidig har de mange tusinde ihjel kørte dyr været med til at give vildtbiologerne ny og værdifuld viden om dyrenes biologi. Vildtulykker i Tyskland skal meldes til politiet, som herefter tager kontakt til den jæger, der har jagten i pågældende område. I modsætning til i Danmark er jægeren forpligtet til at fjerne det døde dyr og udstede en attest til den uheldige billist. Uden en attest dækker forsikringsselskaberne ikke bilens skader. Så, hvis man er så uheldig at have en vildtulykke i Tyskland, er det absolut vigtig at underrette politiet.
For at mindske antallet af de mange vildtulykker i Tyskland, er det blevet meget almindeligt, at jægerne opsætter blå reflekser på de hvide plastikstolper, der står for at markere vejbanerne. Reflekserne må jægerne selv betale, men har naturligvis også et ønske om, at antallet af vildtulykker bliver så lille som mulig. Antallet af vildtulykker i Tyskland kan være svær at opgøre nøjagtig. Rådyr, hjorte og vildsvin giver nogenlunde sig selv, men mange mindre dyr som mår, grævling og hare bliver ikke altid registreret eller forsvinder i grøften.
Hvis man vil undgå vildtskader i Tyskland er det vigtigt at respektere advarselsskilte og især nedsætte farten i skovområder.

Vildtulykker i Tyskland
Vildtulykker i Tyskland | tysk-jagttegn.dk
Vildtulykker i Tyskland
Vildtulykker i Tyskland | tysk-jagttegn.dk
Vildtulykker i Tyskland
Vildtulykker i Tyskland | tysk-jagttegn.dk